Jouw privacy & Marije Jellema Fotografie

Waarom deze Privacy Verklaring?

Eerlijk is eerlijk, deze verklaring staat pas op mijn website sinds mei 2018. Terwijl ik al in 2014 bij de Kamer van Koophandel aanklopte om me in te schrijven als ‘Marije Jellema Fotografie’. En niet veel later ging mijn website ‘live’. Ging ik dan 4 jaar lang slordig om met de privacy van mijn klanten? Zeker niet! Jouw privacy was en is voor mij namelijk vanzelfsprekend.

Privacy, vanzelfsprekend?

Ja! Wat ik daarmee bedoel is: natúúrlijk vraag ik jou om toestemming voordat ik een foto van je op mijn website of op social media zet. En natúúrlijk geef ik jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres niet door aan anderen, al zeker niet zonder dat je daarvan weet. Dat is toch logisch? Ik ga met jouw gegevens om zoals ik wil dat je met mijn gegevens om zou gaan. De privacy van klanten en ieder ander met wie ik werkte heeft voor mij altijd vanzelf gesproken. En dat blijft ook zo.

AVG (GDPR)

Er is sinds 25 mei 2018 regelgeving van kracht (de Algemene verordening gegevensbescherming, kortweg: AVG) die méér verlangt dan mijn gezonde verstand bij het omgaan met jouw privacy en jouw gegevens. En het is goed dat jouw en mijn privacy, een grondrecht, is verankerd in stevige regelgeving. Helaas zorgde het er ook voor dat ik een paar avonden moest zweten op alle termen als grondslagen, doelbinding, verwerkersovereenkomst, privacyverklaring, gerechtvaardigd belang en bijzondere persoonsgegevens. Avonden die ik liever had gewerkt met mensen voor mijn lens, of met foto’s die ik wil nabewerken. Maar de regels gelden voor iedereen, dus ook voor mij.

Dus hier is -ie dan: mijn privacy verklaring!

Hier lees je hoe ik omga met jouw gegevens, welke maatregelen ik nam om ze te beschermen en welke diensten van andere partijen ik gebruik.

Met die partijen heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten. En ergens op deze pagina staat ook een link naar mijn pagina over de cookies op mijn website. Want dat is nog een verhaal apart. Allemaal in Jip-en-Janneke-taal. Voor zover dat lukte. 🙂

Deze Privacy Verklaring werd voor het laatst gewijzigd op: dinsdag 22 mei 2018

Privacy verklaring

Marije Jellema Fotografie, gevestigd op het adres Monnikenstraat 19, 8271 XK in IJsselmuiden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61755338, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Marije Jellema Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan me verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Soms zoek ik bovendien jouw profiel op Facebook even op, via Facebook.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Marije Jellema Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– ras

Bedenk alsjeblieft dat het nogal wiedes is dat ik dat doe. Ik maak immers een foto van jou. Daaruit zou wel eens jouw ras op te maken kunnen zijn. Spannend is dat niet, eigenlijk zelfs nogal logisch, maar ras is volgens de AVG een bijzonder persoonsgegeven en daarom vermeld ik het hier expliciet.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Marije Jellema Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Marije Jellema Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Marije Jellema Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Marije Jellema Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Foto’s bewaar ik zo lang mogelijk, op tenminste 1 harde schijf, maar dikwijls op méér dan 1 harde schijf, want ik wil ze niet kwijt. En je zou niet de eerste zijn die na een poos tóch nog die ene mooie foto wil nabestellen. Ik sla foto’s niet op ín de cloud’.
Personalia > Bewaartermijn > Reden
Adres > Bewaartermijn > Reden
Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden
Marije Jellema Fotografie deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Marije Jellema Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Marije Jellema Fotografie jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

[voeg hier een tabel toe met: de categorie waar derde toe behoort, naam en jurisdictie, doel en welke gegevens.]

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Marije Jellema Fotografie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Marije Jellema Fotografie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

[ Bijvoorbeeld:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marije Jellema Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marijejellema@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Marije Jellema Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Marije Jellema Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via marijejellema@gmail.com

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Marije Jellema Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Marije Jellema Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Marije Jellema Fotografie neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marije Jellema Fotografie) tussen zit. Marije Jellema Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Marije Jellema Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Bewaartermijn > Reden
Adres > Bewaartermijn > Reden
Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden
Marije Jellema Fotografie deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Marije Jellema Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Marije Jellema Fotografie jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

[voeg hier een tabel toe met: de categorie waar derde toe behoort, naam en jurisdictie, doel en welke gegevens.]

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Marije Jellema Fotografie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Marije Jellema Fotografie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

[ Bijvoorbeeld:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marije Jellema Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marijejellema@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Marije Jellema Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Marije Jellema Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via marijejellema@gmail.com

Nog één keer, kort en bondig:

Ik ga zuinig om met jouw gegevens en doe voortdurend mijn best om ervoor te zorgen dat ze veilig zijn. Twijfel je daarover, of heb je een vraag: bel me dan even, of stuur me een mailtje.

Dankjewel, bronnen.

Het zou hier een slap verhaal zijn geworden zonder het raadplegen van deze bronnen:

  • De Autoriteit Persoonsgegevens, voor de hardcore legal details (link naar website),
  • het platform ‘Veilig Internetten’, een initiatief van de overheid, inclusief brede samenwerking met andere partijen, voor de meer praktische uitleg en hun stap voor stap handleiding (link naar website),
  • Charlotte’s Law & Fine Prints BV, met juridische uitleg in blogvorm (link naar website),
  • heel veel andere artikelen die ik overal op internet las over de AVG. Sorry, ik heb het niet allemaal bijgehouden. Maar ik heb wel geprobeerd om de raad van Gill Andrews (link naar haar website) op te volgen. Zij moedigt aan om de GDPR compliance zo eenvoudig mogelijk op te zetten. Ik dacht niet dat ik daarmee aan alle regels zou voldoen, maar die suggestie heb ik toch steeds in het achterhoofd gehouden… (al zou je het niet zeggen, na zo’n lap tekst!)